,


RENESANCIA

Materiál na tomto portáli vznikol ako súčasť projektu Stredoškolskej odbornej činnosti .
                                                                       
1. miesto Krajská prehliadka SOČ, Žarnovica, 2014                         2. miesto Celoštátne finále SOČ, Stará Ľubovňa, 2014
Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Obsah a rozsah učiva spracovaný na základe Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z dejín umenia (2012), celok Renesancia so zameraním na Taliansko.
Výučbový materiál je možné používať výlučne pre potreby vzdelávania a nekomerčné edukačné aktivity. Iné použitie je dovolené len so súhlasom autora.
Ak vás materiál  zaujal a rozhodli ste sa ho  použiť, uvítame váš názor a námety  cez kontakt alebo krátkym dotazníkom TU. Ďakujeme.2013 - 2014


počítadlo.abz.cz