TESTY

KVÍZ Obsahuje 50 položiek, ktoré sa viažu k pojmom a faktom z učiva.
Pri každom  načítaní zobrazí desať náhodných položiek.
DVOJICE Obsahuje 50 dvojíc, ktoré tvorí vždy obrázok známeho umeleckého diela + meno autora a názov diela.
Pri každom  načítaní zobrazí desať náhodných položiek.
KRÍŽOVKA Jednoduchý kriskros so základných pojmov